زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 10:08 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:38    تعداد بازدید: 3437    کد مطلب: 2375

مدیریت درمان استان خراسان جنوبی


 

پیش شماره استان (کد 056) می باشد.

 

مدیریت درمان

بیرجند، خیابان مدرس، مدرس 23         

دفتر مدیریت درمان ................................... 32400423

فاکس  ................................................... 32400421

معاونت .................................................  32400470

روابط عمومی .........................................  32400430

طب کار .................................................  32400431

حراست ................................................  32400432

امور اداری ..........................................  32400434-6

کارشناس کلینیک و پاراکلینیک ..................  32400437

آموزش  ................................................. 32400438

فناوری اطلاعات .....................................  32400445

مالی ...................................................  32400446

آمار و ستاد توزیع بیمار ............................  32400448

برنامه و بودجه  ....................................... 32400449

تدارکات ................................................  32400308

 

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

بیرجند، خیابان مدرس، مدرس 23        

رئیس دفتر اسناد  ............................................ 32400131

فاکس اسناد .................................................  32400130

واحد بازرسی ................................................  32400271

مسئول بازرسی و نظارت ................................  32400273

مالی اسناد ..................................................  32400274

واحد رسیدگی  .............................................. 32400275

پذیرش اسناد ...............................................  32400277

واحد رسیدگی ..............................................  32400278

واحد رسیدگی و خسارت متفرقه ....................... 32400279

مرکز تلفن ....................................................  32400424

مرکز تلفن ....................................................  32400305

مرکز تلفن  .................................................... 32400306

مرکز تلفن ...................................................  32400132

کد تلفن استان   056

 

بیمارستان شهید دکتر رحیمی

بیرجند، خیابان پاسداران، خیابان شهید طهماسبی 

ریاست ...................................................... 32442099

نمابر ....................................................... 32445390

مالی ......................................................... 32442232

اداری ....................................................... 32442432

حراست .................................................... 32449630

فرابری داده ها ........................................... 32440140

پرستاری ...................................................... 32421172

مدیر داخلی ................................................. 32422099

نوبت­دهی .................................................. 32450900

تلفنخانه ...................... 1-32446600، 3-32435012

 

درمانگاه طبس

میدن معلم، بلوار تامین اجتماعی

ریاست، نمابر ........................................... 32826508

اداری ـ مالی ............................................. 32826507

روابط عمومی ........................................... 32826507

نوبت­دهی .................................................. 32828060

نوبت­دهی اینترنتی ..................... www.farahospital.ir

تلفنخانه .............................. 32823080، 32830300

 

درمانگاه فردوس

خیابان امام رضا(ع)، بلوار جمهوری اسلامی

ریاست، نمابر ............................................ 32728520

اداری ـ مالی .............................................. 32727420

نوبت­دهی ................................................. 32732666

تلفنخانه ............................................... 9-32726707

 

درمانگاه قاین

بلوار بسیج

ریاست ..................................................... 32565528

نمابر  ......................................................... 32565161

اداری ........................................................ 32565527

مالی ......................................................... 32565167

روابط عمومی ........................................... 32560707

نوبت­دهی .................................................. 32565166

تلفنخانه................................................ 5-32565163

 

درمانگاه نهبندان

بلوار دانشگاه، دانشگاه یک   

ریاست، نمابر ............................................ 32625331

اداری ......................................................... 32626098

مالی ......................................................... 32626094

روابط عمومی ............................................ 32626095

تلفنخانه .................................................... 32626095

مشاهده سایت مدیریت درمان استان خراسان جنوبی

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha