زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 10:10 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:37    تعداد بازدید: 7920    کد مطلب: 2372

مدیریت درمان استان چهارمحال بختیاری


پیش شماره استان کد (038) میباشد.

شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی 8817653138
ریاست ..................................................... 32241384
نمابر ............................................................ 32221902
روابط عمومی ............................................. 32251325
مالی ........................................................... 32224116
اداری ........................................................ 32250494
فرابری داده ها .............................................. 32224214
حسابداری .................................................. 32224417
تلفنخانه ................................................... 2-32241001

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی 8817653138
ریاست ..................................................... 32227575
نمابر ........................................................ 32223379
روابط عمومی ............................................. 32251325
مالی ........................................................ 32223383
اداری ......................................................... 32223989
فرابری داده ها .............................................. 32224232
حراست ...................................................... 32229606
پذیرش ..................................................... 32250364
تلفنخانه ................................................... 32262638

بیمارستان امام علی(ع)
کیلومتر7جاده شهرکرد  فرخشهر، کدپستی 8831771151
ریاست ..................................................... 32426314
مدیریت ................................................. 32427883
نمابر ......................................................... 32424200
روابط عمومی ............................................ 32424900
مالی .......................................................... 32423200
اداری ........................................................ 32426315
فرابری داده ها ............................................. 32424620
حسابداری ................................................. 32428302
پذیرش ...................................................... 32424900
نوبت دهی ................................................ 32428303
تلفنخانه .................................................... 32424900

پلی کلینیک تخصصی شهرکرد
شهرکرد، خیابان انتقال خون، روبروی بنیاد 15 خرداد، کدپستی 8814614449
شماره تماس ............................................... 33354501
نمابر ........................................................... 33354500

درمانگاه تخصصی شماره یک شهرکرد

شهرکرد، خیابان مولوی، کدپستی 8817686135
شماره تماس ........................... 32229524 و 32229534
نمابر ........................................................... 32243733
 

درمانگاه بروجن
بروجن، خیابان 15 خرداد، جنب شعبه تأمین اجتماعی کدپستی 8871915745  
ریاست ...................................................... 34252164
نمابر .......................................................... 34226216
مالی ........................................................... 34232121
اداری .......................................................... 34226216
حسابداری .................................................... 34232121
پذیرش ......... 34224244، 34237223، 34227622
نوبت دهی .............................................. 34232343

درمانگاه فارسان
فارسان، جنب شعبه، کدپستی 8861681176
ریاست ....................................................... 33220215
نمابر .......................................................... 33220214
مالی .......................................................... 33220213
اداری .......................................................... 33220214
نوبت دهی ................................................... 33225991
تلفنخانه  ............................. 33226700، 33223700

درمانگاه لردگان
لردگان، بلوار رسالت، کدپستی 8891634649
ریاست ..................................................... 34441326
نمابر ...................................................... 34441344
مالی ....................................................... 34441328
اداری ......................................................... 34441200
پذیرش ............................. 34441327، 34441325
نوبت دهی ........................ 34445819، 34445806

مشاهده سایت مدیریت درمان استان چهارمحال بختیاری

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha