زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 14:12 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:27    تعداد بازدید: 7563    کد مطلب: 2364

مدیریت درمان استان آذربایجان غربی


پیش شماره استان کد (044) میباشد.

ارومیه، خیابان آیت اله کاشانی، چهار راه شهید بهشتی، کدپستی 5714613148
مدیریت .................................. 32222789، 32226121
نمابر ........................................................... 32220090
اداری ............... 32247892، 32253215، 32216536
مالی .............. 32248659، 32248679، 32251522
حراست ................................. 32222178، 32222743
روابط عمومی ......................... 32222743، 32221023
فرابری¬داده¬ها .............................................. 32249681
کمیسیون پزشکی ....................................... 32212782

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان شهید مطهری       
ریاست ................................................... 33440327
نمابر ..................................................... 33440338
معاون ..................................................... 33452270
اداری ....................................................... 33447124
مالی ....................................................... 33450540
فرابری¬داده¬ها .................... 33463991، 33462873
بازرسی و نظارت ........................................ 33463162
خسارت متفرقه ..................................... 33487845
رسیدگی به صورتحسابها ............................ 33460036
پزشک مشاور، تایید دارو ......................... 33463984
تشکیل پرونده ........................................ 33487841
آمار ........................................................ 33465197
تلفنخانه ................................................... 33441452
33461042، 33455218، 33487842

بیمارستان امام رضا(ع)
ارومیه، خیابان مولوی، کدپستی 5719643111
ریاست ................................. 31982074، 32653290
مدیریت ..................................................... 31982072
نمابر ....................................................... 33659928
اداری ......................................................... 31982065
مالی .......................................................... 31982028
فرابری¬داده¬ها ............................................... 31982092
حراست ..................................................... 31982067
پذیرش ...................................................... 31982381
نوبت¬دهی ................................................. 31982888
تلفنخانه ......... 33659927، 31982000، 33659986

پلی کلینیک تخصصی حضرت فاطمه(س)
ارومیه، خیابان کاشانی، چهارراه شهید بهشتی، کدپستی 5714613148
ریاست ..................................................... 32254304
نمابر ........................................................ 32254305
پشتیبانی .................................................. 32254306
مالی ........................................................ 32254307
پذیرش ...................................................... 32254316
نوبت¬دهی .................................................. 32233500
تلفن گویا ................................................. 32254322
فرابری¬داده¬ها ............................................ 32254308
تلفنخانه ................................................... 32254325

پلی کلینیک تخصصی سلماس
سلماس، بلوار امام رضا(ع)، کدپستی 58818059754
ریاست، نمابر ............................................ 32251686
نوبت¬دهی ................................................. 35238692
تلفنخانه .................................................6-35221665

دی کلینیک مهاباد
مهاباد، انتــهای خیابان صـلاح الـدین ایـوبی شــرقی،
صندوق پستی 537
ریاست ....................................................... 42235251
نمابر ......................................................... 42235252
اداری ........................................................ 42235253
مالی .......................................................... 42221767
فرابری¬داده¬ها ............................................... 42229099
نوبت¬دهی ....... 42244120، 42244130، 42244467
تلفنخانه ................................................... 2-42220001

درمانگاه تخصصی بوکان
بوکان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان عدالت، کدپستی 5951678369
ریاست .................................................... 46257779
نمابر ....................................................... 46233039
اداری ........................................................ 46272450
مالی ......................................................... 46272451
نوبت¬دهی ............................................. 1-46274630
فرابری¬داده¬ها ............................................. 46237126
تلفنخانه .............................. 62371254، 46231480

درمانگاه تخصصی خاتم الانبیاء
خوی، بلوار ولیعصر (عج)، روبروی مجتمع شادی‌آور، کدپستی 5815834741
ریاست، نمابر ............................................ 36267710
مالی ........................................................ 36267704
فرابری¬داده¬ها ............................................ 36267706
نوبت¬دهی دندانپزشکی .......................... 3-36267701
پذیرش، تلفنخانه ................................ 9- 36267707

درمانگاه ماکو
ماکو، شهرک ولیعصر، بلوار جانبازان
ریاست ...................................................... 34244001
اداری .......................................................... 34240511
مالی ......................................................... 34244000
فرابری¬داده¬ها .............................................. 34241602
پذیرش، تلفنخانه ................... 34244002، 34240115

درمانگاه نقده
نقده، بلوار شهداء، کدپستی 5761757143
ریاست، نمابر ........................................... 35627706
مالی ........................................................ 35627705
فرابری¬داده¬ها ............................................ 35627704
نوبت¬دهی .............................. 35630021، 35630029
تلفنخانه .............................................. 3- 35627701


درمانگاه تخصصی میاندوآب
مــیانــدوآب، نرســـیده به ســه راه بـوکـان، کدپســتی 5971869413
ریاست ..................................................... 45262304
نمابر ........................................................ 45262304
اداری ........................................................ 45262305
مالی ........................................................ 45262305
فرابری¬داده¬ها ............................................ 45262307
نوبت¬دهی ........................................... 7-45267676
پذیرش، تلفنخانه ........................................ 45262301

مشاهده سایت مدیریت درمان استان آذربایجان غربی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha