زمان انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱ ارديبهشت ساعت 12:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۱۳ ساعت 09:08    تعداد بازدید: 1706    کد مطلب: 14588

رئیس و کارشناس ارشد اقتصاد بیمه و برنامه ریزی


اهم فعالیتهای بخش اقتصاد و برنامه ریزی :


در راستای‌ سیاستهای‌ کلان‌ سازمان‌ در زمینه‌ توسعه‌ سازمانی‌ و به‌منظ‌ور افزایش‌ توان‌ برنامه‌ ریزی‌ اداره ‌ کل‌ و ایجاد زمینه‌ حضور فعال‌ و موثر مدیران‌ و کارکنان‌ واحدهای‌ اجرائی‌ در نظ‌ام‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ سازمان‌ ، ردیف‌ کارشناس‌ اقتصاد بیمه‌ و برنامه‌ریزی‌ به‌ ادارات‌ کل‌ استانها تخصیص‌ داده‌ شده‌ است‌.اهم‌ وظ‌ایف‌ اصلی‌ این‌ کارشناسان‌ عبارتند از:
    • فهم‌ دقیق‌ و بهنگام‌ از اهداف‌ و راهبردها
    • بررسی‌ و پیش‌ بینی‌ مداوم‌ شاخصهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ درسطح اداره کل
    • بررسی‌ اثرات‌ متغییرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ و روندآن‌ برکارکردمسائل سازمانی در سطح اداره کل
    • بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ و یافتن‌ راهکارهای‌ مناسب‌ در جهت‌ مقابله‌ با مسائل‌ و مشکلات‌ اقتصادی‌_اجتماعی مرتبط با سازمان در اداره کل
    • بررسی‌ اثرات‌ ط‌رحهای‌ تامین‌ اجتماعی‌ بر سط‌ح‌ اشتغال‌ ، انباشت‌ سرمایه‌ ، پس‌ انداز و سرمایه‌ گذاری‌ و ... در محدوده اداره کل با توجه به بافت خاص خود‌

رئیس و کارشناس ارشد اقتصاد بیمه و برنامه ریزی: محمد بروجردی

شماره تلفن: 22005683
 

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha