آرشیو

۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند 81
برگزاری کارگاه آموزشی سیستم حسابهای انفرادی متمرکز باحضور مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی در محل سالن کنفرانس اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ در راستای اجرای سیاست های سازمان در خصوص تحقق اهداف دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری بعد از راه اندازی سیتم نامنویسی متمرکز در کلیه شعب کشور، سیستم حسابهای انفرادی متمرکز بصورت پایلوت در شعبه 29 تهران پس از برقراری تعاملات اطلاعاتی، تأمین الزامات زیرساختی و نرم افزاری وآموزش کاربران و تخصیص دسترسی با هدف افزایش سرعت ودقت در انتقال اطلاعات و کاهش زمان رسیدگی به امور بیمه شدگان راه اندازی گردیده است . با عنایت به اینکه راه اندازی سیستم موصوف به زودی به شعب کل کشور تعمیم داده خواهد شد ، کارگاه آموزشی سیستم حسابهای انفرادی متمرکز با حضور مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی کلیه شعب شرق تهران در تاریخ 97/12/12 در محل سالن کنفرانس اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران برگزار گردید.